Vše pro vaše úspěšné podnikání

S čím vám můžeme pomoci

Nabízíme vám kompletní účetní a daňový servis, průběžné nebo jednorázové (roční) zúčtování vašeho podniku:

  • zpracování účetních agend v podvojném účetnictví, vedení příslušné účetní evidence (knihy, deníky, výkazy), včetně kontaktu s úřady a vyhotovení všech zákonem stanovených účetních výkazů.
  • DPH: zúčtování daně z přidané hodnoty (DPH), vedení záznamní povinnosti (evidence zdanitelných plnění), výpočet přiznání k DPH, tvorba souhrnných hlášení
  • výpočet daně z příjmu a zpracování přiznání daně z příjmu fyzických i právnických osob.
  • rekonstrukce účetnictví z předchozích let.
  • přiznání silniční dani, výpočty cestovních náhrad (diety a kilometrové), zpracování knih jízd.

Vaše účetnictví vám pochopitelně po zpracování předáme v tištěné (papírové) formě, nebo v elektronické podobě na CD, USB flash disku, popř. uložíme na Vámi určené úložiště.

Orientační ceny

Ceny jsou smluvní, stanovené dle předchozích zkušeností, po dohodě s našimi zákazníky.

  • Podvojné účetnictví (menší s.r.o., roční objem tržeb do cca 5 milionů Kč, 5-10 zaměstnanců, plátce DPH měsíční, vlastní HIM odepisovaný) orientačně 4.000,-- až 7.000,-- Kč bez DPH měsíčně.
  • Výše uvedené ceny zahrnují kompletní zaúčtování, zpracování záznamní povinnosti k DPH a všechny související operace dle dohody se zákazníkem, kompletní zpracování mzdových a personálních agend, účast na kontrolách, ekonomické poradenství.
  • Minimální sazba za kompletní vedení podvojného účetnictví právnické osoby je 2.000,-Kč za měsíc bez DPH (i při minimálním počtu dokladů, včetně daňového přiznání, přiznání k DPH, přiznání k silniční dani, evidence majetku, účasti na kontrolách, konzultace atd.) bez zpracování mezd zaměstnanců.
  • Daňová evidence
  • Minimální sazba za kompletní vedení daňové evidence fyzické osoby podnikající na hlavní zdroj příjmů je 1.000,-Kč za měsíc bez DPH (i při minimálním počtu dokladů, včetně daňového přiznání, přiznání k DPH, přiznání k silniční dani, evidence majetku, účasti na kontrolách, konzultace atd.) bez zpracování mezd zaměstnanců.Bližší informace Vám podáme v sídle společnosti nebo na telefonu 373 396 868 a 602 372 782 p. Vlček nebo na telefonním čísle 604 896 456 p. Tichý

Naše mzdová účtárna je připravena na kompletní zpracování mezd Vašich zaměstnanců včetně všech souvisejících úkonů, tj. výpočet čistých mezd, roční vyúčtování daně ze závislé činnosti, tisk diskrétních výplatních pásek, vedení mzdových listů, výpočet exekucí zaměstnanců, evidenční listy důchodového pojištění, vyhotovení přehledů zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení, atd.


EXTERNÍ MZDOVÁ ÚČTÁRNA

kompletní mzdový outsourcing pro organizace

Společnost JIMIRO s.r.o. zpracovává mzdovou agendu pro malé i velké organizace. Mzdová agenda je zpracovávána za podmínek zajišťujících minimalizaci rizik spojených s únikem informací. Dodavatel smluvně garantuje plnou odpovědnost za poskytnuté služby a je smluvně vázán povinností dbát na to, aby se důvěrné informace zákazníka, které bude využívat ke své činnosti nedostaly do rukou třetí osoby nebo nebyly jinak zneužity proti zájmům zákazníka.

Vše je v souladu s předpisy o ochraně osobních dat GDPR.