vedení účetnictví, daňová evidence

Nabízíme vám kompletní účetní a daňový servis, průběžné nebo jednorázové (roční) zúčtování vašeho podniku:

  • zpracování účetních agend v podvojném účetnictví, vedení příslušné účetní evidence (knihy, deníky, výkazy), včetně kontaktu s úřady a vyhotovení všech zákonem stanovených účetních výkazů.
  • DPH: zúčtování daně z přidané hodnoty (DPH), vedení záznamní povinnosti (evidence zdanitelných plnění), výpočet přiznání k DPH, tvorba souhrnných hlášení
  • výpočet daně z příjmu a zpracování přiznání daně z příjmu fyzických i právnických osob.
  • rekonstrukce účetnictví z předchozích let.
  • přiznání silniční dani, výpočty cestovních náhrad (diety a kilometrové), zpracování knih jízd.

Vaše účetnictví vám pochopitelně po zpracování předáme v tištěné (papírové) formě, nebo v elektronické podobě na CD, USB flash disku, popř. uložíme na Vámi určené úložiště.

Orientační ceny

Ceny jsou smluvní, stanovené dle předchozích zkušeností, po dohodě s našimi zákazníky.

  • Podvojné účetnictví (menší s.r.o., roční objem tržeb do cca 5 milionů Kč, 5-10 zaměstnanců, plátce DPH měsíční, vlastní HIM odepisovaný) orientačně 4.000,-- až 7.000,-- Kč bez DPH měsíčně.
  • Výše uvedené ceny zahrnují kompletní zaúčtování, zpracování záznamní povinnosti k DPH a všechny související operace dle dohody se zákazníkem, kompletní zpracování mzdových a personálních agend, účast na kontrolách, ekonomické poradenství.
  • Minimální sazba za kompletní vedení podvojného účetnictví právnické osoby je 2.000,-Kč za měsíc bez DPH (i při minimálním počtu dokladů, včetně daňového přiznání, přiznání k DPH, přiznání k silniční dani, evidence majetku, účasti na kontrolách, konzultace atd.) bez zpracování mezd zaměstnanců.
  • Daňová evidence
  • Minimální sazba za kompletní vedení daňové evidence fyzické osoby podnikající na hlavní zdroj příjmů je 1.000,-Kč za měsíc bez DPH (i při minimálním počtu dokladů, včetně daňového přiznání, přiznání k DPH, přiznání k silniční dani, evidence majetku, účasti na kontrolách, konzultace atd.) bez zpracování mezd zaměstnanců.Bližší informace Vám podáme v sídle společnosti nebo na telefonu 373 396 868 a 602 372 782 p. Vlček nebo na telefonním čísle 604 896 456 p. Tichý